Term of Service | About Us | Get in Touch
Super Promo Electronic & Gadgets
Home » Product » 5 Chiếc 2.4GHz 5.8Ghz 2 Băng Tần Wifi Ăng Ten IOT 8dBi RP SMA Đa Hướng WIFI Trên Không SMA Nữ bộ Định Tuyến Không Dây

5 Chiếc 2.4GHz 5.8Ghz 2 Băng Tần Wifi Ăng Ten IOT 8dBi RP SMA Đa Hướng WIFI Trên Không SMA Nữ bộ Định Tuyến Không Dây

5 Chiếc 2.4GHz 5.8Ghz 2 Băng Tần Wifi Ăng Ten IOT 8dBi RP SMA Đa Hướng WIFI Trên Không SMA Nữ bộ Định Tuyến Không Dây

(Rating : 5.0 from 1 Review)

US $ 19.68 US $ 16.14 17% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product 5 Chiếc 2.4GHz 5.8Ghz 2 Băng Tần Wifi Ăng Ten IOT 8dBi RP SMA Đa Hướng WIFI Trên Không SMA Nữ bộ Định Tuyến Không Dây are here :

5 Chiếc 2.4GHz 5.8Ghz 2 Băng Tần Wifi Ăng Ten IOT 8dBi RP SMA Đa Hướng WIFI Trên Không SMA Nữ bộ Định Tuyến Không Dây,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - 5 Chiếc 2.4GHz 5.8Ghz 2 Băng Tần Wifi Ăng Ten IOT 8dBi RP SMA Đa Hướng WIFI Trên Không SMA Nữ bộ Định Tuyến Không Dây Image 2 - 5 Chiếc 2.4GHz 5.8Ghz 2 Băng Tần Wifi Ăng Ten IOT 8dBi RP SMA Đa Hướng WIFI Trên Không SMA Nữ bộ Định Tuyến Không Dây Image 3 - 5 Chiếc 2.4GHz 5.8Ghz 2 Băng Tần Wifi Ăng Ten IOT 8dBi RP SMA Đa Hướng WIFI Trên Không SMA Nữ bộ Định Tuyến Không Dây Image 4 - 5 Chiếc 2.4GHz 5.8Ghz 2 Băng Tần Wifi Ăng Ten IOT 8dBi RP SMA Đa Hướng WIFI Trên Không SMA Nữ bộ Định Tuyến Không Dây Image 5 - 5 Chiếc 2.4GHz 5.8Ghz 2 Băng Tần Wifi Ăng Ten IOT 8dBi RP SMA Đa Hướng WIFI Trên Không SMA Nữ bộ Định Tuyến Không Dây Image 5 - 5 Chiếc 2.4GHz 5.8Ghz 2 Băng Tần Wifi Ăng Ten IOT 8dBi RP SMA Đa Hướng WIFI Trên Không SMA Nữ bộ Định Tuyến Không Dây

Other Products :

US $16.14