Term of Service | About Us | Get in Touch
Super Promo Electronic & Gadgets
Home » Product » LiitoKala 4S 12.8V 150A Lifepo4 Lithium Sắt Phosphate Pin Ban Bảo Vệ Cao Cấp Dòng Điện 3.2V Gói Pin BMS PCM

LiitoKala 4S 12.8V 150A Lifepo4 Lithium Sắt Phosphate Pin Ban Bảo Vệ Cao Cấp Dòng Điện 3.2V Gói Pin BMS PCM

LiitoKala 4S 12.8V 150A Lifepo4 Lithium Sắt Phosphate Pin Ban Bảo Vệ Cao Cấp Dòng Điện 3.2V Gói Pin BMS PCM

(Rating : 5.0 from 5 Review)

US $ 24.17 US $ 19.34 19% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product LiitoKala 4S 12.8V 150A Lifepo4 Lithium Sắt Phosphate Pin Ban Bảo Vệ Cao Cấp Dòng Điện 3.2V Gói Pin BMS PCM are here :

LiitoKala 4S 12.8V 150A Lifepo4 Lithium Sắt Phosphate Pin Ban Bảo Vệ Cao Cấp Dòng Điện 3.2V Gói Pin BMS PCM,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - LiitoKala 4S 12.8V 150A Lifepo4 Lithium Sắt Phosphate Pin Ban Bảo Vệ Cao Cấp Dòng Điện 3.2V Gói Pin BMS PCM Image 2 - LiitoKala 4S 12.8V 150A Lifepo4 Lithium Sắt Phosphate Pin Ban Bảo Vệ Cao Cấp Dòng Điện 3.2V Gói Pin BMS PCM Image 3 - LiitoKala 4S 12.8V 150A Lifepo4 Lithium Sắt Phosphate Pin Ban Bảo Vệ Cao Cấp Dòng Điện 3.2V Gói Pin BMS PCM Image 4 - LiitoKala 4S 12.8V 150A Lifepo4 Lithium Sắt Phosphate Pin Ban Bảo Vệ Cao Cấp Dòng Điện 3.2V Gói Pin BMS PCM Image 5 - LiitoKala 4S 12.8V 150A Lifepo4 Lithium Sắt Phosphate Pin Ban Bảo Vệ Cao Cấp Dòng Điện 3.2V Gói Pin BMS PCM Image 5 - LiitoKala 4S 12.8V 150A Lifepo4 Lithium Sắt Phosphate Pin Ban Bảo Vệ Cao Cấp Dòng Điện 3.2V Gói Pin BMS PCM

Other Products :

US $19.34